Thể loại

Bơm Tân Huỳnh Châu ống 60mm

Bơm chìm giếng khoan lọt ống 60mm TP Sago Pump SG051X

Bơm giếng khoan siêu nhỏ,siêu khủng đường kính 2" inch đặt lọt ống Ø60

Thương hiệu: SAGO PUMP

Giá bán: [Mời liên hệ]

Hotline: 02216 539 161

Skype: My status

Yahoo: 

Máy bơm hỏa tiễn mini Sago Pump SG051X 1/2HP lọt ống 60mm Tiền Phong - bơm chìm 2" - bơm hỏa tiễn mini - bơm chìm giếng khoan 2ich

SAGO® super mini
Công suất 0,5 HP
Tốc độ 2860 vòng / phút
Đẩy cao 36m
Lưu lượng 1 m³/h

TT

MODEL

CÔNG SUẤT

LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP

m3/h

1

2”

2SG051X

(guồng ruột xoắn)

1/2HP

0.4m3/30m

0.6m3/20m

0.8m3/10m

2

2SG051C

(guồng ruột cánh)

1/2HP

0.6m3/30m

0.9m3/20m

1.2m3/10m

Tag: bơm chìm giếng khoan xuống ống giếng 60mm, bơm chìm giếng khoan xuống ống giếng 76mm, bơm hỏa tiễn xuống ống 60mm, bơm hỏa tiễn xuống ống giếng 76mm, bơm chìm sago pump super mini, bơm chìm 2", bơm chìm 2 inch, bơm chìm 2.1/2" ; bơm chìm 3", bơm chìm 4", bơm hỏa tiễn 2", bơm hỏa tiễn 2.1/2", bơm hỏa tiễn 3", bơm hỏa tiễn 4", bơm tên lửa ống 60, bơm tên lửa ống 75(76), bơm tên lửa ống 90, bơm tên lửa ống 110