Thể loại

Máy bơm hỏa tiễn 3 inch

Bơm chìm giếng khoan ống 90 (3 inch) GALAXY 1/2HP

Bơm hỏa tiễn 3" - bơm chìm giếng khoan 3" - bơm cây 3" - bơm tên lửa 3" dùng cho ống giếng ĐK90 Galaxy
Nguồn điện: 220V 1FA
Công suất: 1/2HP đến 2.5HP
Xuất xứ: Việt Nam

Thương hiệu: Galaxy

Giá bán: [Mời liên hệ]

Hotline: 02216 539 161

Skype: My status

Yahoo: 

Bơm chìm giếng khoan 3" xuống ống giếng 90 Tiền Phong Galaxy chân đồng, đầu đồng: 1/2HP ; 3/4HP ; 1HP ; 1.5HP ; 2HP ; 2.5HP

TT

GALAXY®

  CÔNG     SUẤT     

LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP

MODEL

m3/h

1

3GLX - 2.7/14

1/2HP
220V

1.5m3/51m

2.1m3/40m

2.7m3/23m

2

3GLX - 3.6/10

2.4m3/32m

3.0m3/24m

3.6m3/14m

3

3GLX - 5.4/9

3.0m3/31m

4.2m3/22m

5.4m3/12m

4

3GLX - 2.7/20

3/4HP
220V

1.5m3/73m

2.1m3/57m

2.7m3/32m

5

3GLX - 3.6/15

2.4m3/47m

3.0m3/37m

3.6m3/20m

6

3GLX - 5.4/12

3.0m3/41m

4.2m3/30m

5.4m3/16m

7

3GLX - 2.7/26

1HP
220V

1.5m3/94m

2.1m3/73m

2.7m3/42m

8

3GLX - 3.6/20

2.4m3/63m

3.0m3/49m

3.6m3/27m

9

3GLX - 5.4/16

3.0m3/51m

4.2m3/37m

5.4m3/19m

10

3GLX - 2.7/32

1.5HP
220V

1.5m3/116m

2.1m3/90m

2.7m3/51m

11

3GLX - 3.6/25

2.4m3/79m

3.0m3/61m

3.6m3/34m

12

3GLX - 5.4/20

3.0m3/65m

4.2m3/47m

5.4m3/25m

13

3GLX - 3.6/30

2HP
220V

2.4m3/95m

3.0m3/73m

3.6m3/41m

14

3GLX - 5.4/24

3.0m3/78m

4.2m3/57m

5.4m3/30m

15

3GLX - 5.4/28

2.5HP
220V

3.0m3/92m

4.2m3/67m

5.4m3/35m

Tag: bơm hỏa tiễn 3". bơm cây 3", bơm chìm giếng khoan 3", bơm chìm giếng khoan thả ống 90mm, bơm chìm giếng khoan giá rẻ