Thể loại

Ống hơi

Ống hơi cao áp nhựa xoắn Thái Vạn

Ống hơi xoắn Thái Vạn

Giá bán: [Mời liên hệ]

Hotline: 02216 539 161

Skype: My status

Yahoo: 

Ống hơi xoắn Thái Vạn

STT Tên sản phẩm ĐVT SL Đơn Giá Ghi Chú
1 Xoắn Ф 8- 6m Sợi 1   Cam
2 Xoắn Ф 8- 9m Sợi 1   Cam
3 Xoắn Ф 8- 12m Sợi 1   Cam
4 Xoắn- Ф 8- 15m Sợi 1   Cam