Thể loại

Phụ kiện làm kín van

DÂY TẾT CHÈN (Packing)
Giá bán: [Mời liên hệ]

DÂY TẾT CHÈN (Packing)

Tấm PTFE JOINT SHEETS
Giá bán: [Mời liên hệ]

Tấm PTFE JOINT SHEETS

Ron PTFE GASKETS
Giá bán: [Mời liên hệ]

Ron PTFE GASKETS

Ron chì graphite inox 316
Giá bán: [Mời liên hệ]

Ron chì graphite inox 316

Keo dán nhanh khô
Giá bán: [Mời liên hệ]

Keo dán nhanh khô