Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Tâm Kết

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 60mm 2 inch Techpro / Lishiba

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 76mm 2.5 inch Lishiba Pump và  Techpro

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 90mm 3 inch Techpro/ Lishiba

- Máy bơm chìm giếng khoan thả ống 110mm 4 inch Techpro / Lishiba /Liquidus

- Máy bơm chìm giếng đào - bơm tõm Liquidus / Techrumi / Lishiba